SK   EN

Aj vy dostávate žiadosti od kolegov na nákup pera, opravu počítača či na inú službu slovne alebo e-mailom a často na to zabudnete?

Ocenili by ste jednoduchý a prehľadný systém na manažment skladov a evidenciu majetku vo firme?

Máte prehľad o spotrebe oddelení či jednotlivcov?

MÁME PRE VÁS RIEŠENIE!

xCost - úsporná a efektívna správa nákupov, majetku a manažmentu skladov.

xCost je jednoduchý, prehľadný online systém na optimalizáciu nákupov, evidenciu majetku a na manažment skladov pre vašu firmu. Všetky produkty či služby potrebné na chod firmy objednáte rýchlo a ľahko z jedného miesta cez viacúrovňový systém žiadaniek.

Zásoby nakupujete efektívne podľa aktuálnej potreby. Máte prehľad o aktuálnej spotrebe jednotlivcov či oddelení, kontrolu limitov spotreby a tiež čerpania rámcových zmlúv s dodávateľmi. Vďaka integračnému rozhraniu je xCost jednoducho prepojiteľný s terajšími účtovnými systémami alebo s inými systémami tretích strán.

XCOST SA PRISPOSOBÍ POŽIADAVKÁM VAŠEJ FIRMY

Systém žiadaniek
o pridelenie spotrebného materiálu, majetku alebo služieb

Nákup majetku
a spotrebného materiálu vrátane evidencie objednávok, faktúr či reklamácií

Manažment skladov
a sledovanie ich aktuálnych stavov

Evidencia majetku
a pohyb majetku

Pokročilý reporting
na úrovni skladov, organizácie či oddelení

Správa používateľov
a používateľských rolí

VÝHODY XCOST

Používateľsky prívetivé webové rozhranie

Pokrytie viacerých organizácií a podorganizácií

Možnosť customizácie
 

Úspora nákladov na spotrebu

Rýchla implementácia vrátane odborného  poradenstva

Využitie automatických funkcií

Štatistiky spotreby a pokročilý reporting

Adresné objednávanie
 
 

Znižovanie chybovosti
 

Viacúrovňový schvaľovací proces

Efektívne a prehľadné nakupovanie zásob
 

Mobilná aplikácia
 

VĎAKA XCOST ŠETRÍTE:

 • Náklady vynaložené na spotrebu vďaka reportingu, procesu schvaľovania a sledovaniu limitov na úrovni používateľa, oddelenia a rámcových zmlúv
 • Náklady vynaložené na zamestnancov vďaka automatizácii procesov nákupu, evidencie majetku a manažmentu skladov
 • Náklady na obstaranie riešenia vďaka možnosti využiť súčasné softvérové vybavenie zákazníka
 • Čas manažérov aj zamestnancov vďaka automatizácii procesov

Ušetríte administratívu vašim zamestnancom, aby mohli efektívne
využiť čas na to, v čom sú najlepší

XCOST PONÚKAME

 •     Pre firmy s väčším počtom zamestnancov
 •     Ako službu (SaaS - Software as a Service)
 •     Ako lokálne riešenie (On-premise)

MAJETOK POD KONTROLOU

Majetková karta xCost

Komplexná evidencia majetku na skladoch aj po výdaji do spotreby. V majetkovej karte sa eviduje:

 • CENA MAJETKU
 • TYP A TRIEDA
 • SPÔSOB OBSTARANIA
 • DÁTUM ZARADENIA
 • AKTUÁLNA HODNOTA
 • UMIESTNENIE A POHYB MAJETKU
 • HISTÓRIA POHYBU A ZARADENIA MAJETKU
 • ZODPOVEDNÉ OSOBY

Manažment skladu

Vytvorte si jeden alebo viacero skladov podľa potreby, aby ste mali prehľad za každý sklad či organizáciu osobitne.

 • VYTVORENIE JEDNÉHO ALEBO VIACERÝCH SKLADOV MAJETKU
 • MOŽNOSŤ RIADIŤ KAŽDÝ SKLAD OSOBITNE
 • EVIDENCIA PRÍRASTKU AJ ÚBYTKU
 • KOMPLEXNÝ PREHĽAD O POHYBOCH NA SKLADE

ZAUJALI SME VÁS?

Obráťte sa na jedného z našich partnerov pre viac informácií.

NAŠI PARTNERI

SOFIS, s.r.o.

Bajkalská 22,
821 09 Bratislava
sofis@sofis.sk
www.sofis.sk
 

BSP

K Železnej studienke 27,
811 04 Bratislava
+421 (2) 20 90 35 00
info@bsp.sk
www.bsp.sk

VISION IT Solutions, a.s.

Tower 115, Pribinova 25,
811 09 Bratislava
+421 (2) 335 53 500
sales@visionit.sk
www.visionit.sk

Gratex International, a.s.

GBC IV, Galvaniho 17/C,
821 04 Bratislava
+421 (2) 5341 1414
sales@gratex.com
www.gratex.com

NGX, s.r.o.

Bancíkovej 1/A,
821 03 Bratislava
info@ngx.digital

novalogix

NovalogiX s.r.o.

Plynárenská 1,
821 09 Bratislava
info@novalogix.sk
+421918424329
https://www.novalogix.sk/